Különös közzétételi lista
 

A díjak meghatározásakor a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet III. fejezetében rögzítettek szerint és a fenntartó utasításai szerint járunk el.

Ilyen értékelés nem történt.

Az iskola épülete hétköznap 6 órától van nyitva.
A tanítás 7:55-kor kezdődik.
A tanítási órák időtartama 45 perc. Az óraközi szünetek 10 percesek, kivéve a nagyszünetet, amely 12:20-12:35-ig tart.
A tanulók – a tömegközlekedési eszközök érkezésére való tekintettel – 7:50-ig kötelesek megérkezni az iskolába.
Délután 15:00-16:30-ig tartózkodhatnak a tanulók az iskola aulájában, igénybe vehetik – tanári felügyelettel – tömegsport céljára az iskola megfelelő helyiségeit, pályáit.
16:30 óra után csak iskolai és diákönkormányzati szervezésű foglalkozás céljából tartózkodhatnak a tanulók az iskolában. Ezt követően a tanulóknak el kell hagyniuk az épületet. Kivételt képeznek az iskola vagy a diákönkormányzat által szervezett, tanári felügyelettel zajló foglalkozások, amelyeket azonban az igazgatónak vagy a helyetteseknek előzőleg be kell jelenteni.
Az iskola épületét hétköznapokon – rendezvénytől, edzéstől stb. függően – 19 vagy 20 órakor zárjuk.

Az elmúlt tanévben nem történtek pedagógiai-szakmai ellenőrzések, de ezek az idei tanévben, előzetes tervek alapján, tovább folytatódnak.

Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
 
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

c) Az országos mérések eredményei

d)
– a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma összesen: 39 fő
– a félév végi értékelésnél, minősítésnél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma: 7 fő
– lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya: 14,6%
– a félév végi értékelésnél, minősítésnél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók aránya: 4,79%
(Regionális adatok: – lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya: 11,9%, – a félév végi értékelésnél, minősítésnél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók aránya: 10,61%)
–  tanuló morzsolódott le.
–  tanuló bukott évfolyamismétlésre.

Tanórán kívüli foglalkozások:
– korrepetálás – igény szerint
– szakkörök
– tömegsport
– kempo, aikido edzés, az arra jelentkezők számára

A pedagógusok hétvégére is adnak házi feladatokat.
Témazáró dolgozatokat az elméleti tantárgyakból a témák lezárása után íratnak a szaktanárok. A témát és a dolgozatírás időpontját minimum egy héttel korábban ismertetik.

Osztályozó vizsgákat az egyéni tanrend szerint tanulók számára szervezünk, illetve azok számára, akiknek a köznevelési törvényben előírtak erre lehetőséget adnak. Az egyéni tanrend szerint tanulók számára a követelményeket és a vizsgák időpontjait a félév első hónapjában írásban közöljük. A többi tanuló – pl. súlyos műtéten átesett, sok IGAZOLT hiányzással rendelkező – esetében igyekszünk rugalmasan alkalmazkodni a problémával sújtott tanuló igényeihez, a vizsgák anyagát ugyancsak írásban közöljük.
 
Osztályozó vizsgák témakörei:
 
Osztályozóvizsgák tervezett időpontjai:
  • 2024. június 12-13

Osztályozóvizsgák tervezett időpontjai az érettségi előtt állóknak

  • 2024. április 22-26

Ágazati vizsgák időpontjai:

  • 2024. május 29-30 (informatika és távközlés)
  • 2024. május 31 (kereskedelem)
  • 2024. június 19 (rendészet és közszolgálat)

h) Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
 
Tantárgyak 2020/2021
2021/2022
2022/2023 2023/2024
  átlag átlag átlag átlag

Közép

 
angol nyelv 3,2 2,94 3,34  
magyar nyelv és irodalom 3,1 3,04 3,51  
matematika 2,5 2,71 2,22  
történelem 3,1 3,58 3,50  
Emelt  
angol nyelv 5 5 3,8  
magyar nyelv és irodalom - - 5  
matematika - - 3  
történelem - - 3  
 

Jelen tanévben az iskola tanulólétszáma az októberi statisztikai adatok szerint: 266 fő

Osztályok évenkénti megoszlása:

2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
Osztály neve Tanulók száma Oktatási-nevelési feladat típusa Osztály neve Tanulók száma Oktatási-nevelési feladat típusa Osztály neve Tanulók száma Oktatási-nevelési feladat típusa Osztály neve Tanulók száma Oktatási-nevelési feladat típusa
9.A  17  Technikum 9.A 25
 Technikum 9.A  25  Technikum 9.A 30 Technikum
9.B  21  Technikum 9.B  30  Technikum 9.B  34  Technikum 9.B 27 Technikum
1/9.E  12  Szakképző iskola 1/9.E  12  Szakképző iskola 1/9.E  14  Szakképző iskola - - -
10.A  14  Technikum 10.A  17  Technikum 10.A  24  Technikum 10.A 23 Technikum
10.B  27  Technikum 10.B  19  Technikum 10.B  29  Technikum 10.B 29 Technikum
2/10.E  14 Szakképző iskola  2/10.E  11 Szakképző iskola  2/10.E  11 Szakképző iskola  2/10.E 6 Szakképző iskola
11.A  33  Technikum 11.A  15  Technikum 11.A  14  Technikum 11.A 20 Technikum
11.B  -  Technikum 11.B  27  Technikum 11.B  20  Technikum 11.B 22 Technikum
3/11.E  9  Szakképző iskola 3/11.E  11  Szakképző iskola 3/11.E  8  Szakképző iskola 3/11.E 6 Szakképző iskola
12.A  11  Technikum 12.A  26 Technikum   12.A  12 Technikum   12.A 13 Technikum
-  -  - 12.B  - -
12.B  25  Technikum  12.B 13 Technikum
1/13.L 24
Technikum  1/13.FL  10 Technikum  1/13.FEL  17  Technikum  1/13.FEL 14 Technikum
-  -  - -  - 1/13.FEP  25  Technikum  1/13.FEP  13 Technikum
- - - - - - 1/13.FEK
5
Technikum  -
- -
-  - -  - - -
  2/14.FEP 11 Technikum
-  -  - -  - -  -   2/14.FEK 3
Technikum
2/14.L 19
Technikum  2/14.FL 9
Technikum  2/14.FEL 8
Technikum   2/14.FEL  6 Technikum
Kk 12.FE 17
 Szakképző iskola Kk 12.FE  12  Szakképző iskola Kk 12.FE 16
Szakképző iskola  Kk 12.FE 11 Szakképző iskola
Kk 12.N
9
Szakképző iskola Kk 12.N 12
Szakképző iskola Kk 12.N 11
Szakképző iskola Kk 12.N - -
-  - Kk 13.N  9 Szakképző iskola  Kk 13.N  9  Szakképző iskola Kk 13.N 7 Szakképző iskola
Kk 13.FE  10  Szakképző iskola Kk 13.FE 14
 Szakképző iskola  Kk 13.FE  9  Szakképző iskola Kk 13.FE 9 Szakképző iskola
5/13.K 7 Technikum  5/13.K 10  Technikum  5/13.IR 23 Technikum  5/13.IKR 29 Technikum
 
Működését meghatározó dokumentumok (szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program)