SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/017 | 2060 Bicske, Kossuth tér 3.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Hírek

2022. febr. 17.


admin

  Élelmiszer-eladó képzés indul a Vajdában

  Élelmiszer-eladó képzés indul a Vajdában

  Élelmiszer-eladó képzés indul a Vajdában
  • Élelmiszer-eladó képzés adatai:

  • Ágazat megnevezése:Kereskedelem ágazat
  • Szakképesítés azonosító száma:04163011
  • Szakképesítés megnevezése:Élelmiszer-eladó
  • KEOR kód:0416 Nagy és kiskereskedelem
  • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje:3
  • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje:3
  • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje:3
  • Élelmiszer-eladó képzés munkaterülete:

  Az Élelmiszer eladó tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Kreatívan, ízlésesen, mindig a legjobb minőséget biztosítva helyezi ki, a szezonalitásnak megfelelően a termékcsoportokat. Megfelelően kezeli és tárolja az élelmiszereket.

  Segít a pultépítésben, ismeri és alkalmazza a csomagolás nélküli élelmiszerek pultos értékesítésének szabályait. Ismeri és a munkája során használja az élelmiszer csomagolási eljárásokat.

  Tudatos szakemberként, digitális eszközök használatával biztosítja a készletpontosságot, a helyes fogyasztói ár feltüntetését. Szakszerűen kezeli a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket. Betartja a munkavédelmi, környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági előírásokat. Biztosítja az élelmiszer értékesítéshez kapcsolódó jogszerű panaszkezelést. Ismeri a speciális táplálkozási igényt kielégítő termékeket és képes ezek szakszerű bemutatására és a vásárlóknak történő ajánlására. Felelősséget vállal az általa átadott termékinformációk megfelelőségéről.

  • Élelmiszer-eladó képzés megkezdésének feltételei:

  Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

  Szakmai előképzettség: nem szükséges

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

  • Élelmiszer-eladó képzés időtartama: 120 óra

  • Élelmiszer-eladó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

   A fokozatosan előre törő online és a diszkont jellegű értékesítési csatornákkal a hagyományos kereskedelmi szereplők csak a jól képzett munkaerővel, specializált választékkal vehetik fel a versenyt. Kiemelkedő szerephez jut az élelmiszerek megjelenítése, a vevő és az eladó közötti interakció, a kommunikáció, az áruismeret. Az élelmiszer-eladó szakképesítést megszerzőknek ismerniük kell a hagyományos és a modern készletgazdálkodás, áruforgalom alapjait a leghatékonyabb működés és a versenyképesség érdekében. A képzés különösen fontos az alacsony lélekszámú településeken működő vagy a 200 m2 -nél kisebb alapterületű élelmiszerkereskedések tulajdonosai, alkalmazottai, valamint minden élelmiszer jellegű üzlet nyitását tervező vállalkozó számára. Az optimalizált képzési idő lehetőséget ad a termelői boltot nyitó gazdáknak is, akik nem fő tevékenységként végzik a kereskedelmet.

  • Élelmiszer-eladó képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
  • Élelmiszer-eladó képzés vizsgainformáció:

   • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  • Vizsgatevékenységek:

   Írásbeli vizsga

   A vizsgatevékenység megnevezése: Áruforgalom lebonyolítása

   A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: számítógép alkalmazását igénylő vizsgatevékenység

   Az írásbeli vizsgafeladat 20 feladatból áll és tanulási eredményeket mér a következő témakörökben: áruforgalmi ismeretek, szakmai számítások és jogszerű működés.

   Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 fajta jelenjen meg a feladatsorban:

   • Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
   • Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
   • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása.
   • Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása.
   • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
   • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis.
   • Számítási feladatok: a termékek fogyasztói árának és az árengedményeknek a meghatározására, kiszámolására épül. Ki kell számolni a kedvezményes fogyasztói árat a megadott árengedmény százaléka alapján vagy meg kell határozni az árengedmény százalékát a forintban megadott fogyasztói árcsökkentés mértéke alapján.

   A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

   A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

   A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

   Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek. Az értékelés százalékos formában történik.

   A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

   Projektfeladat

   A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi helyzetgyakorlat

   A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

   • A vizsgatevékenység valós bolti környezetben történik és tanulási eredményeket mér a következő témakörökben: áruforgalmi gyakorlati tevékenység és áruismereti tevékenység.

   • A vizsgázó a legalább hat tételből álló tételsorból húz egyet. A tételben lévő feladatleírás alapján elvégzi az áruforgalmi, áruismereti tevékenységet és szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal az alábbi témakörökből kihúzott tételéről:

    1. Áruátvétel – előkészíti a raktárhelyiséget az árucikkek fogadására, odakészíti a szükséges gépeket, berendezéseket és eszközöket, összekészíti a göngyölegeket, fogadja az árut, átveszi mennyiségileg és minőségileg.
    2. Raktározás / Előkészítés – elvégzi és bemutatja az élelmiszerek szakosított tárolásának a rendjét, előkészíti a termékeket az értékesítésre, használja a szükséges gépeket és eszközöket a munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályok betartásával.
    3. Termékkihelyezés /Pultrendezés - Rendelkezésre álló pultos kihelyezést instrukciók alapján átépít, ízlésesen átrendez, gondoskodik a csomagolás nélküli termékek ár feltüntetéséről, a szükséges termékinformációk megjelenítéséről. Biztosítja a termékek nyomon követhetőségét.
    4. Termékkihelyezés Polctérkép használatával - A rendelkezése álló termékekből megépíti a termék kihelyezését, gondoskodik a termékek megfelelő árfeltüntetéséről, az akciós árakról is.
    5. Értékesítési szituáció – fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja a kért terméket, ismerteti a jellemzőit, segíti a vásárlási döntés meghozatalát és szakszerű tájékoztatást biztosít a vevők számára. Pultos értékesítés esetén a terméket szeleteli/darabolja/ kiméri és csomagolja, átadja a vevőnek.
    6. Vevői panasz kezelése – kezeli a boltban használatos szoftvereket és mobil alkalmazásokat. Meghallgatja a vevő panaszát, tájékoztatja a vásárlót az őt megillető fogyasztóvédelmi jogokról, segít használni a Vásárlók könyvét, empátiával válaszol, keresi a megoldási lehetőségeket a kommunikáció során.

   A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc

   A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

   A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

   • a munka során alkalmazott tanulási eredmények bemutatása
   • a feladatutasítás, a feladatsegédletek értelmezése, megértése
   • a feladat kivitelezésének minősége, a megvalósítás lépéseinek sorrendje, pontossága
   • a verbális és nonverbális kommunikáció minősége vevőkkel és munkatársakkal
   • a gépek, eszközök rendeltetésszerű használata
   • önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség
   • az eszközök, berendezések rendeltetésszerű használata
   • az élelmiszer kereskedelemben szükséges dokumentáció kezelése
   • a munka-, tűz-, és balesetvédelmi, környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági és egészségügyi előírások alkalmazása
   • előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás

    Értékelési módszer a helyzetgyakorlat során:

   • A tevékenység végrehajtása: 80%
   • A tevékenység szóbeli bemutatása: 20%

   A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

   

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Grazba látogattunk

  Grazba látogattunk

  Grazba látogattunk

  2024. máj. 10.


  admin

  Rendkívüli felvételi eljárás

  Rendkívüli felvételi eljárás

  Rendkívüli felvételi eljárás

  2024. máj. 6.


  admin

  Ballagás 2024

  Ballagás 2024

  Ballagás

  2024. máj. 3.


  admin


  Partnereink

  SZC logo

  Székesfehérvári Szakképzési Centrum


  Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum

  2060 Bicske, Kossuth tér 3.

  Telefon: +36 70 198 6283

  E-mail: titkarsag@vajdabicske.edu.hu

  OM azonosító: 203053/017


  2024Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum