Általános adatok
 

2022. június 22-23. 8:00-16:00


A díjak meghatározásakor a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet III. fejezetében rögzítettek szerint és a fenntartó utasításai szerint járunk el.

Ilyen értékelés nem történt.

Az iskola épülete hétköznap 6 órától van nyitva.
A tanítás 7:55-kor kezdődik.
A tanítási órák időtartama 45 perc. Az óraközi szünetek 10 percesek, kivéve a nagyszünetet, amely 12:20-12:35-ig tart.
A tanulók – a tömegközlekedési eszközök érkezésére való tekintettel – 7:50-ig kötelesek megérkezni az iskolába.
Délután 15:00-16:30-ig tartózkodhatnak a tanulók az iskola aulájában, igénybe vehetik – tanári felügyelettel – tömegsport céljára az iskola megfelelő helyiségeit, pályáit.
16:30 óra után csak iskolai és diákönkormányzati szervezésű foglalkozás céljából tartózkodhatnak a tanulók az iskolában. Ezt követően a tanulóknak el kell hagyniuk az épületet. Kivételt képeznek az iskola vagy a diákönkormányzat által szervezett, tanári felügyelettel zajló foglalkozások, amelyeket azonban az igazgatónak vagy a helyetteseknek előzőleg be kell jelenteni.
Az iskola épületét hétköznapokon – rendezvénytől, edzéstől stb. függően – 19 vagy 20 órakor zárjuk.

Az elmúlt tanévben nem történtek pedagógiai-szakmai ellenőrzések, de ezek az idei tanévben, előzetes tervek alapján, tovább folytatódnak.

Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
 
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

c) Az országos mérések eredményei

d)
– a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma összesen: 8 fő
– a félév végi értékelésnél, minősítésnél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma: 7 fő
– lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya: 5,48%
– a félév végi értékelésnél, minősítésnél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók aránya: 4,79%
(Regionális adatok: – lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya: 11,9%, – a félév végi értékelésnél, minősítésnél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók aránya: 10,61%)
– 2 tanuló morzsolódott le.
7 tanuló bukott évfolyamismétlésre.

e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményei
 
 
 2021/2022. tanév május-június
 
 
2020/2021. tanév május-június
 
 
2019/2020. tanév május-június
 

 
2018/2019. tanév május-június
 

2017/2018. tanév május-június
 

2016/2017. tanév május-június
 

 
 
 

Tanórán kívüli foglalkozások:
– korrepetálás – igény szerint
– szakkörök
– tömegsport
– kempo, aikido edzés, az arra jelentkezők számára

A pedagógusok hétvégére is adnak házi feladatokat.
Témazáró dolgozatokat az elméleti tantárgyakból a témák lezárása után íratnak a szaktanárok. A témát és a dolgozatírás időpontját minimum egy héttel korábban ismertetik.

Osztályozó vizsgákat az egyéni tanrend szerint tanulók számára szervezünk, illetve azok számára, akiknek a köznevelési törvényben előírtak erre lehetőséget adnak. Az egyéni tanrend szerint tanulók számára a követelményeket és a vizsgák időpontjait a félév első hónapjában írásban közöljük. A többi tanuló – pl. súlyos műtéten átesett, sok IGAZOLT hiányzással rendelkező – esetében igyekszünk rugalmasan alkalmazkodni a problémával sújtott tanuló igényeihez, a vizsgák anyagát ugyancsak írásban közöljük.
 
Osztályozóvizsgák tervezett időpontjai:
  • 2022. január 13-17
  • 2022. június 2-5

Osztályozóvizsgák tervezett időpontjai az érettségi előtt állóknak

  • 2022. április 20-27

Szintvizsga az 1/9 eladó osztálynak:

  • 2022. február 14.

 


Jelen tanévben az iskola tanulólétszáma az októberi statisztikai adatok szerint: 247 fő

Osztályonként az alábbi megoszlásban:

Osztály neve Tanulók száma Oktatási-nevelési feladat típusa
1/9.E 11 Szakképző iskola
2/10.E 11 Szakképző iskola
3/11.E 8 Szakképző iskola
9.A 22 Technikum
9.B 25 Technikum
10.A 17 Technikum
10.B 19 Technikum
11.A 13 Technikum
12.A 26 Technikum
1/13.FL 9 Technikum
2/14.FL 9 Technikum
Kk 12.N 11 Szakképző iskola
Kk 12.FE 11 Szakképző iskola
Kk 13.N 9
Szakképző iskola
Kk 13.FE 13 Szakképző iskola
5/13.K 7 Technikum
 
Működését meghatározó dokumentumok (szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program)