Érettségi vizsgakövetelmények

A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozó nyilvánosságra hozandó anyagok itt találhatóak meg.

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet.

A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló – többször módosított – 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) 2. §-ában foglaltak végrehajtására a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet mellékleteként kiadom a középiskolai érettségi vizsgák részletes vizsgakövetelményeit.
(2) Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei tartalmazzák az adott vizsgatárgy vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását, továbbá a középszintű, illetve az emelt szintű érettségi vizsga témaköreit. Ha a vizsgatárgyból középszintű és emelt szintű vizsga is tehető, akkor emelt szinten a középszintű követelmények ismerete is elvárás.
(3) Az egyes vizsgatárgyak vizsgaleírása – külön a középszinten, illetve külön az emelt szinten tehető érettségi vizsgára – tartalmazza

  • a) az írásbeli vizsgák kidolgozásához rendelkezésre álló időt, ha az eltér a vizsgaszabályzat 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott időtől,
  • b) azokat az eszközöket, amelyekről a vizsgaszabályzat 21. §-ának (2) bekezdése alapján az iskolának kell gondoskodnia,
  • c) több vizsgarész esetén – a vizsgaszabályzat 41. §-ának (2) bekezdése alapján – az egyes vizsgarészeken elérhető pontszámokat.

1/A. § A vizsgaanyagok elkészítéséért felelős intézménynek az érettségi vizsgával összefüggő, az általános és részletes követelményekből levezethető, a vizsgaleírásnak megfelelő, a vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalókat a május-júniusi vizsgaidőszak kezdete előtt legalább hatvan nappal nyilvánosságra kell hoznia, és a vizsgára jelentkezők számára elérhetővé kell tennie. Az október-novemberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

1/B. § A szakmai érettségi vizsga ágazathoz, szakmairányhoz kapcsolódó vizsgatárgyait a Melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2005-ben szervezett érettségi vizsgáktól kezdődően kell alkalmazni.

3. § A 2017/2018. tanév vizsgaidőszakaiban az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2017/2018. tanévi vagy azt megelőző tankönyvjegyzékeken szereplő középiskolai történelem atlaszok is használhatóak.

Közismereti érettségi vizsgatárgyak
Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak
Ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

A szakmai érettségi vizsgatárgyak 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól hatályos részletes követelményei

Közismereti érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)

Ebből a vizsgatárgyból jelenleg emelt szintű vizsga nem szervezhető.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: vizsgaszabályzat) 61/A. §-a szerint emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely − mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy – a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel, és a vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerint a vizsgatárgyból létezik emelt szintű érettségi vizsga.
Ebből a vizsgatárgyból a jogszabályban csak középszintű vizsgakövetelmények szerepelnek.

 

Közismereti érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)

Vizsgatárgy Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Belügyi rendészeti ismeretek* bel_ren_ism_vk.pdf bel_ren_ism_vl.pdf
Bibliaismeret – Hit Gyülekezete bib_hit_gyul_vk.pdf bib_hit_gyul_vl.pdf
Biológia* bio_vk.pdf bio_vl.pdf
Célnyelvi civilizáció* celny_civ_vk.pdf celny_civ_vl.pdf
Dráma* drama_vk.pdf drama_vl.pdf
Élő idegen nyelv* elo_id_nyelv_vk.pdf elo_id_nyelv_vl.pdf
Ember- és társadalomismeret, etika* emb_tar_eti_vk.pdf emb_tar_eti_vl.pdf
Emberismeret és etika* emb_eti_vk.pdf emb_eti_vl.pdf
Ének-zene* enek_zene_vk.pdf enek_zene_vl.pdf
Evangélikus hittan evang_hittan_vk.pdf evang_hittan_vl.pdf
Filozófia* filozofia_vk.pdf filozofia_vl.pdf
Fizika* fizika_vk.pdf fizika_vl.pdf
Földrajz* foldrajz_vk.pdf foldrajz_vl.pdf
Gazdasági ismeretek gazd_ism_vk.pdf gazd_ism_vl.pdf
Horvát nemzetiségi népismeret* horv_nnepism_vk.pdf horv_nnepism_vl.pdf
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom* horv_nnyelv_irod_vk.pdf horv_nnyelv_irod_vl.pdf
Informatika* informatika_vk.pdf informatika_vl.pdf
Judaisztika judaisztika_vk.pdf judaisztika_vl.pdf
Katolikus hittan kat_hittan_vk.pdf kat_hittan_vl.pdf
Katonai alapismeretek* kat_alapism_vk.pdf kat_alapism_vl.pdf
Kémia* kemia_vk.pdf kemia_vl.pdf
Latin nyelv* latin_nyelv_vk.pdf latin_nyelv_vl.pdf
Magyar nyelv és irodalom* magy_nyelv_irod_vk.pdf magy_nyelv_irod_vl.pdf
Matematika* matematika_vk.pdf matematika_vl.pdf
Mozgóképkultúra és médiaismeret* mozg_mediaism_vk.pdf mozg_mediaism_vl.pdf
Művészettörténet muveszettortenet_vk.pdf muveszettortenet_vl.pdf
Német nemzetiségi népismeret* nem_nnepism_vk.pdf nem_nnepism_vl.pdf
Német nemzetiségi nyelv és irodalom* nem_nnyelv_irod_vk.pdf nem_nnyelv_irod_vl.pdf
Népművészet nepmuveszet_vk.pdf nepmuveszet_vl.pdf
Pszichológia* pszichologia_vk.pdf pszichologia _vl.pdf
Református hittan* ref_hittan_vk.pdf ref_hittan_vl.pdf
Roma/cigány nemzetiségi népismeret* rom_cig_nnepism_vk.pdf rom_cig_nnepism_vl.pdf
Román nemzetiségi népismeret* roman_nnepism_vk.pdf roman_nnepism_vl.pdf
Román nemzetiségi nyelv és irodalom* roman_nnyelv_irod_vk.pdf roman_nnyelv_irod_vl.pdf
Szerb nemzetiségi népismeret* szerb_nnepism_vk.pdf szerb_nnepism_vl.pdf
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom* szerb_nnyelv_irod_vk.pdf szerb_nnyelv_irod_vl.pdf
Szlovák nemzetiségi népismeret* szlovak_nnepism_vk.pdf szlovak_nnepism_vl.pdf
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom* szlovak_nnyelv_irod_vk.pdf szlovak_nnyelv_irod_vl.pdf
Szlovén nemzetiségi népismeret* szloven_nnepism_vk.pdf szloven_nnepism_vl.pdf
Társadalomismeret* tarsadalomismeret_vk.pdf tarsadalomismeret_vl.pdf
Természettudomány* termeszettudomany_vk.pdf termeszettudomany_vl.pdf
Testnevelés* testneveles_vk.pdf testneveles_vl.pdf
Történelem* tortenelem_vk.pdf tortenelem_vl.pdf
Utazás és turizmus utazas_turizmus_vk.pdf utazas_turizmus_vl.pdf
Vizuális kultúra* vizu_kult_vk.pdf vizu_kult_vl.pdf

* Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)
(A szakmai érettségi vizsgatárgyak 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól hatályos részletes követelményei)

Vizsgatárgy Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Bányászat ismeretek* banyaszat_ism_vk.pdf banyaszat_ism_vl.pdf
Egészségügy ismeretek* egeszsegugy_ism_vk.pdf egeszsegugy_ism_vl.pdf
Egészségügyi technika ismeretek* egeszs_tech_ism_vk.pdf egeszs_tech_ism_vl.pdf
Élelmiszeripar ismeretek* elelmiszeripar_ism_vk.pdf elelmiszeripar_ism_vl.pdf
Építőipar ismeretek* epitoipar_ism_vk.pdf epitoipar_ism_vl.pdf
Épületgépészet ismeretek* epuletgepeszet_ism_vk.pdf epuletgepeszet_ism_vl.pdf
Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek* erd_es_vadgazd_ism_vk.pdf erd_es_vadgazd_ism_vl.pdf
Faipar ismeretek* faipar_ism_vk.pdf faipar_ism_vl.pdf
Földmérés ismeretek* foldmeres_ism_vk.pdf foldmeres_ism_vl.pdf
Gépészet ismeretek* gepeszet_ism_vk.pdf gepeszet_ism_vl.pdf
Hang-, film és színháztechnika ismeretek* hang_film_szinh_ism_vk.pdf hang_film_szinh_ism_vl.pdf
Informatika ismeretek* informatika_ism_vk.pdf informatika_ism_vl.pdf
Képző- és iparművészet ismeretek* kepzo_iparmuv_ism_vk.pdf kepzo_iparmuv_ism_vl.pdf
Kereskedelem ismeretek* kereskedelem_ism_vk.pdf kereskedelem_ism_vl.pdf
Kertészet és parképítés ismeretek* kert_parkepit_ism_vk.pdf kert_parkepit_ism_vl.pdf
Kohászat ismeretek* kohaszat_ism_vk.pdf kohaszat_ism_vl.pdf
Könnyűipar ismeretek* konnyuipari_ism_vk.pdf konnyuipari_ism_vl.pdf
Környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek* korny_vizgazd_ism_vk.pdf korny_vizgazd_ism_vl.pdf
Közgazdaság ismeretek* kozgazdasag_ism_vk.pdf kozgazdasag_ism_vl.pdf
Közlekedés ismeretek* kozlekedes_ism_vk.pdf kozlekedes_ism_vl.pdf
Közlekedésépítő ismeretek* kozlepito_ism_vk.pdf kozlepito_ism_vl.pdf
Közlekedésgépész ismeretek* kozlgepesz_ism_vk.pdf kozlgepesz_ism_vl.pdf
Mezőgazdaság ismeretek* mezogazdasag_ism_vk.pdf mezogazdasag_ism_vl.pdf
Mezőgazdasági gépész ismeretek* mezogazd_gepesz_ism_vk.pdf mezogazd_gepesz_ism_vl.pdf
Nyomdaipar ismeretek* nyomdaipar_ism_vk.pdf nyomdaipar_ism_vl.pdf
Optika ismeretek* optika_ism_vk.pdf optika_ism_vl.pdf
Pedagógia ismeretek* pedagogia_ism_vk.pdf pedagogia_ism_vl.pdf
Rendészet ismeretek* rendeszet_ism_vk.pdf rendeszet_ism_vl.pdf
Sport ismeretek* sport_ism_vk.pdf sport_ism_vl.pdf
Szépészet ismeretek* szepeszet_ism_vk.pdf szepeszet_ism_vl.pdf
Szociális ismeretek* szocialis_ism_vk.pdf szocialis_ism_vl.pdf
Távközlés ismeretek* tavkozles_ism_vk.pdf tavkozles_ism_vl.pdf
Turisztika ismeretek* turisztika_ism_vk.pdf turisztika_ism_vl.pdf
Ügyvitel ismeretek* ugyvitel_ism_vk.pdf ugyvitel_ism_vl.pdf
Vegyész ismeretek* vegyesz_ism_vk.pdf vegyesz_ism_vl.pdf
Vegyipar ismeretek* vegyipar_ism_vk.pdf vegyipar_ism_vl.pdf
Vendéglátóipar ismeretek* vendeglatoipar_ism_vk.pdf vendeglatoipar_ism_vl.pdf
Villamosipar és elektronika ismeretek* vill_elekt_ism_vk.pdf vill_elekt_ism_vl.pdf

* Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)
(A szakmai érettségi vizsgatárgyak 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól hatályos részletes követelményei)

Vizsgatárgy Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Artista ismeretek* artista_ism_vk.pdf artista_ism_vl.pdf
Egyházzenész ismeretek* egyhazzenesz_ism_vk.pdf egyhazzenesz_ism_vl.pdf
Gyakorlatos színész ismeretek* gyak_szinesz_ism_vk.pdf gyak_szinesz_ism_vl.pdf
Jazz-zenész ismeretek* jazz-zenesz_ism_vk.pdf jazz-zenesz_ism_vl.pdf
Klasszikus zenész ismeretek* klassz_zenesz_ism_vk.pdf klassz_zenesz_ism_vl.pdf
Népzenész ismeretek* nepzenesz_ism_vk.pdf nepzenesz_ism_vl.pdf
Szórakoztató zenész ismeretek* szorak_zenesz_ism_vk.pdf szorak_zenesz_ism_vl.pdf
Táncos ismeretek* tancos_ism_vk.pdf tancos_ism_vl.pdf

* Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól